intersastra.com
Citarasa Air
sesekali aku butuh sungai sesekali aku butuh laut, mengapa kita mesti mengotak-ngotakkan yang mana sungai yang mana laut