internetblogu.com
Kanuni Sultân Süleyman | İnternet Blogu
Kanunî Sultân Süleyman devrine şarkıyâtçı Ortalon'un söylediği şu sözlerle başlamak istiyoruz: "Sultân Süleyman'ın eserleri bir sıraya konulsa,