interakcijos.lt
Trumpai apie tikslines grupes
First National City Bank (dabar – „Citibank“) septintajame dešimtmetyje testavo ankstyvas ATM, mums žinomo tiesiog kaip bankomato, versijas. Anot eksperimento nuorašo, parinkta tikslinė grupė…