intel-lift.com
ลิฟท์โดยสาร - INTEL LIFT
รับติดตั้งลิฟท์โดยสาร สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล สำอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในตึก คอนโด โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ติดต่อสอบถามโทร. 092-518-1215, 092-373-9156