intel-lift.com
ลิฟท์กระจก - INTEL LIFT
ลิฟท์กระจก (Observation Elevator) ลิฟท์ที่ใช้กระจกหุ้มรอบลิฟท์ เพื่อความสวยงาม หรูหรา ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับคอนโด โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีระดับ ติดต่อสอบถามโทร. 092-518-1215, 092-373-9156