intel-lift.com
ลิฟท์บ้าน - INTEL LIFT
ลิฟท์บ้าน จะมีหลักการทำงานคล้ายๆ ลิฟท์โดยสาร เพียงแต่นำมาติดตั้งในบ้านอยู่อาศัย ซึ่งอำนวยความสะดวกผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้เป็นอย่างดี บ้าน 2-3 ชั้น ก็สามารถติดลิฟท์ได้อีกด้วย สนใจติดตั้งลิฟท์โทร. 092-518-1215, 092-373-9156