intel-lift.com
ลิฟท์ขนของ - INTEL LIFT
ลิฟท์ขนของ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสาร สํานักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟท์บริการ (Service Lift) ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30–60 เมตรต่อนาที ติดต่อสอบถามโทร. 092-518-1215, 092-373-9156