insta.ge
Radisson Collection Tsinandali - Insta Electrical Solutions
სასტუმრო Radisson Collection Tsinandali ინსტას ერთ-ერთი დიდი პროექტია სადაც ინსტამ ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ფართო სპექტრი შეასრულა. ინსტას მიერ შერსრულდა BMS, RMS და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დამონტაჟება და ექსპლუატაციაში გაშვება