insp.rs
Kristina Kljajić: Šta ako je trebalo
Šta ako je trebalo da budem odlučnija staloženija hrabrija da snažno izgovorim: ne da se ne dvoumim razmišljam prebacujem...