insp.rs
Brankica Veljković: O ratovima
Hodala sam pustim ulicama I desili su se zaista Ti neki ratovi I padale su bombe A plač i lelek Zauvek su se upleli U dečje uspavanke. I tr...