insp.rs
Jasna Karamehmedović: Nije trebalo ovako da bude
Ovo nije trebalo ovako da bude trebalo je da budem neko i nešto do 25. godine najkasnije da živim u svjetlom londonskom stanu radi...