insp.rs
Lutanje po (Beo)gradu: Ne bojte se senki
Ponekad poželim da sam noj , da zarijem glavu duboko pod zemlju i da ne vidim i ne čujem ništa. Nikome nisam dužan , nisam ničiji prijatel...