insp.rs
Nađina histerija reči: Ja sam ono što stežeš među zubima
Sada treba da dovršiš svoje piće izgasiš cigaretu poljubiš je poželiš joj mirne snove onda kukavički letargično priđeš staneš ispr...