insp.rs
Reč urednice: O srodnoj duši
Napisala sam jednu pesmu pre koji dan: Ležimo na dušeku Kao dve krpe utopljene u bari. Samo dišemo. Ćutimo. Prepušteni ničemu. Večito si ...