insanokur.org
Çav Bella - Bella Ciao (seslendiren: Mehmet Celal) | insanokur
Çav Bella (Bella Ciao) aslında bir İtalyan halk şarkısı. 2. Dünya Savaşı sırasında anti-faşist partizanların marşı haline geldi. Önce Mussolini’ye sonra Alman işgalcilere direnen anti-faşistler sözlerinin bir kısmını değiştirerek Çav Bella’yı direnişlerinin temsili şarkısı haline getirdiler.Kısa sürede ise anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri ve diğer anti-faşist grupları bünyesinde toplamış olan İtalyan partizanlarının resmi marşı haline geldi. İşte …