innovi.cat
Jornada Interclúster amb el Clúster Digital de Catalunya - Innovi
El darrer dia 13 de desembre va tenir lloc a Barcelona un Cross Sector TIC promogut pel Clúster Digital de Catalunya, entitat que engloba més de 50 empreses TIC, centres tecnològics i universitats i que persegueix millorar la competitivitat de les empreses TIC catalanes. Amb aquest objectiu es va organitzar unes reunions intersectorials amb el …