innovi.cat
El Projecte LIFE+ Ecorkwaste inicia la segona anualitat - Innovi
INNOVI participa com a soci en el projecte LIFE+ Ecorkwaste, consistent en la gestió integrada i sostenible dels subproductes del suro, el qual continua les seves activitats iniciant la seva segona anualitat aquest setembre. El projecte ECORKWASTE va ser aprovat en la convocatòria 2015 en el programa de referència de la Comissió Europea LIFE+, el …