innovi.cat
Sinergies i experiències entre el clúster vitivinícola del Perú i INNOVI
El trobament entre el clústervitivinícola del Perú i INNOVI ha estat l'oportunitat ideal per establir relacions i sinergies.