innovatie-estafette.nl
Het belang van de Innovation Expo volgens Annemieke Nijhof
In onze rubriek ‘Het belang van de Innovation Expo’ stellen we dit keer Programmaraadslid Annemieke Nijhof voor. Ze was directeur-generaal Water bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, plaatsvervangend directeur Directie Externe Veiligheid bij het Ministerie van VROM en was raadsadviseur van minister-president Balkenende. Sinds 2012 is Nijhof CEO van Tauw, een advies- en ingenieursbureau op het gebied van milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, waar ze leiding geeft aan 1000 mensen in verschillende Europese landen. Geen wonder dat ze in 2015 werd verkozen tot Topvrouw van het Jaar. ‘Alles waar je aandacht aan geeft groeit.’