inithtml.com
Tạo ảnh động (GIF) bằng Photoshop – Init HTML
Để tạo một bức ảnh động (GIF) trên phần mềm Photoshop dễ cũng không hẳn mà khó cũng chẳng phải. Bài viết này sẽ hướng...