inithtml.com
Highlight từ khóa với mark.js – Init HTML
Khi tìm kiếm trên các website bạn thường thấy các từ khoá được tô đậm trong kết quả tìm kiếm để người dùng dễ dàng...