inithtml.com
Đăng ký và sử dụng reCAPTCHA – Init HTML
Google reCAPTCHA là một dạng Captcha mới và tiện dụng để chống spam, chống bot tự động đăng ký điền Form và thực hiện trên...