inithtml.com
Border màu cầu vồng với Gradient và Pseudo – Init HTML
Bài viết này hướng dẫn cách tạo viền (border) với nhiều màu sắc sử dụng Gradient và Pseudo-elements và một số cách khác nếu không...