informeddecisions.se
ID Integrerar kraven från GDPR i verksamheters informationshantering - Informed Decisions AB
Europadirektivet GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter och påverkar såväl stora som små organisationer.