informeddecisions.se
ID initiativtagare till svenskt DAMA-kapitel - Informed Decisions AB
Representanter från ett urval av de största svenska företagen kommer att träffas den 28 maj 2018 för att diskutera hur ett svenskt kapitel för DAMA (Data Management Association) skulle se ut. Vi har uppfattat behovet av ett professionellt sammanhang för aktörer inom informationshantering att kunna byta erfarenheter och tankar. Det har inte bara märkts i …