informatieberaadzorg.nl
Outcomedoelen
Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het Informatieberaad Zorg vier 'outcomedoelen' vastgesteld: 1. Medicatieveiligheid 2. Patiënt centraal 3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling 4. Eenmalig vastleggen van gegevens Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten binnen de zorg. In deze rubriek vindt u meer informatie over de verschillende outcomedoelen en de bijbehorende programma's.