informatieberaadzorg.nl
Ziekenhuizen en ICT-leveranciers slaan de handen ineen
Voor artsen en verplegend personeel is het belangrijk om snel over de juiste gegevens van patiënten te beschikken. Zo kunnen zij mensen die zorg nodig hebben sneller en beter behandelen. Op dit moment beschikken artsen en verpleegkundigen nog niet vanzelf over alle digitale gegevens van patiënten in het eigen ziekenhuis en ook niet van andere ziekenhuizen. Afgelopen maandag 26 november hebben verschillende bestuurders van ziekenhuizen, Chief Medical Information Officers, IT-experts en ICT-leveranciers met elkaar afgesproken om actief samen te werken om de digitale gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen technisch te realiseren. Dit met als doel om de vraag van ziekenhuizen en het aanbod van ICT-leveranciers bij elkaar te brengen.