informatieberaadzorg.nl
Reacties op de open consultatie ‘Aanpak Implementatie beelduitwisseling IHE
De open consultatie ‘Aanpak Implementatie beelduitwisseling IHE’ is op 25 oktober jl gesloten. Het Informatieberaad Zorg bedankt alle organisaties die hebben meegedacht ten behoeve van deze aanpak. De binnengekomen reacties worden op dit moment verwerkt in het advies over de voorgestelde aanpak, zodat het Informatieberaad Zorg hierover een besluit kan nemen.