infordisa.com
VDI amb SimpliVity - Infordisa
Què és? La tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure) resulta de la confluència de la tecnologia de virtualització de servidors, i la tecnologia d’escriptori remot. Encara que comparteix molt de totes dues, té les seves pròpies característiques, i per això, els seus propis productes i serveis associats. VDI permet als clients simplificar l’administració i els costos …