infopunjabi.com
 ਐਫਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (Affiliate Marketing) ਕੀ ਹੈ ? - Info punjabi
(Affiliate Marketing) ਐਫੀਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਂਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ