infofazana.hr
Plaćanje turističke članarine
Prema članku 11. stavak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) „Osnovica za obračun članarine za pravne fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu. Osnovica za obračun članarine…