infofazana.hr
Plaćanje boravišne pristojbe
Plaćanje boravišne pristojbe u paušalu – registrirani iznajmljivači privatnog smještaja Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, svi iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu. Paušalni iznos plaća se za svaki osnovni krevet sukladno propisima o pružanju usluga u domaćinstvu, dok su dopunski (pomoćni) kreveti oslobođeni od obveze plaćanja boravišne…