infofazana.hr
Restauracija umjetnina
Restauracija umjetnina: Ministarstvo kulture RH, Župa Sv. Kuzme i Damjana, Općina Fažana i Turistička zajednica Općine Fažana Oltar Gospe od krunice (drvo, rezbareno, polikromirano, pozlaćeno, venecijanska radionica (?), kraj 16., početak 17. st. (?)) Prije restauracije Nakon restauracije …