infofazana.hr
Općina Fažana
Odlukom Sabora Republike Hrvatske Fažana je izdvojena kao samostalna jedinica lokalne samouprave te je 16. lipnja 2001. godine održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Fažana. Općina Fažana nalazi se na jugozapadnom dijelu istarskog poluotoka, graniči s gradovima Vodnjanom i Pulom te obuhvaća u cijelosti katastarsku općinu Fažana i jedan mali…