infofazana.hr
Fešta od kužine
Prezentacija tradicionalnog istarskog jela "maneštre", predstavljanje starih zanata vezano uz istarsku kuhinju.