infocom.gr
Αλλαγή δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ — Infocom
Μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021, επιλογή που έγινε δεκτή και επικυρώθηκε