infocom.gr
Νέα Διοικούσα Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο — Infocom
Τα νέα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε σώμα την 28 Ιουνίου 2019 και εξέλεξαν τη διοίκηση