infinance.nl
Helft volmachtverzekeraars van buiten NL - InFinance
Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse volmachtmarkt en de invloed daarop van buitenlandse partijen.