ilyadoor.com
شیشه خم | ایلیا درب
شیشه خم (نشکن) علاوه بر جلوه زیبایی که دارد، در صورتی که به درستی و در مکان مناسب خود استفاده شود،با توجه به ساختار آن،می تواند عایق بسیار مناسبی نیز باشد.