ilonaa.nl
Pillen of praten (en mijn ervaring met antidepressiva) | Ilonaa
En vandaag belicht ik, op aanvraag, mijn mening over dit onderwerp wat uitgebreider. Omdat er vaker over de discussie pillen of praten gepraat mag worden.