ilkayhukukburosu.com
Boşanma Kararı Nasıl Kesinleşir
Boşanma Kararı Nasıl Kesinleşir Aile mahkemelerine açılan boşanma davalarında delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi sonucunda aile hakimi davayı sonuçlandırarak boşanma konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilir. Aile mahkemesinin boşanma davalarında verilen karar taraflara yani davalı ve davacıya gerekçeli karar tebliğ edilir. Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesinde 15 gün sonra itiraz edilmez ise verilen boşanma kararı