ikvindjeliefpapa.nl
Lichtpuntjes | Ik vind je lief papa!
Waarover schrijf je een blog, als je wereld even heel zwart lijkt… De laatste weken waren niet makkelijk. Niet voor ons, en niet voor onze meisjes. De spanning, stress en vermoidheid bouwen zich op en je bent alleen maar bezig met overleven.