iggymakarevich.com
Happy Birthday, Otis!
Happy Birthday to the King of Soul, Otis Redding! 🎶 🎈 || Michael Ochs Archives/Getty Images