igeekphone.com
Xiaomi Mijia Sonic Electric Toothbrush T100 official Crowdfunding: 99 yuan