ieku.nl
Wat wordt bedoeld met doortoetsen?
Met doortoetsen wordt bedoeld dat je een kind doortoetst totdat het uitvalt. Tot de grenzen gaan. In mijn voorbeeld heb ik het over een kind waarvan vermoed wordt, dan wel waarvan je zeker weet dat het hoogbegaafd is of een grote ontwikkelingsvoorsprong heeft. De school kan het doortoetsen doen met leerstofonafhankelijke toetsen, zoals de CITO-toetsen, en