ieku.nl
Jonge hoogbegaafde kinderen in het voortgezet onderwijs
Het zou niet goed zijn voor hoogbegaafde kinderen om ze te versnellen (sommige scholen hebben het zelfs in hun beleid opgenomen) omdat ze te jong in het VO zouden komen. Hoezo? Is het recht op een doorgaande lijn in de ontwikkeling ineens niet van toepassing? Als je de ontwikkeling van hoogbegaafde en uitzonderlijk