ieku.nl
Onderpresteert jouw hoogbegaafde kind ook?
De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken op scholen gevoerd waarbij het telkens op hetzelfde neerkwam: uitleggen aan de leerkracht en de intern begeleider waarom het betreffende hoogbegaafde kind niet laat zien wat het kan. Leerkrachten en ouders beseffen vaak niet dat het onderpresteren al in de kleuterklas begint en dat het voornamelijk te maken