ieku.nl
Concentratieproblemen bij hoogbegaafde kinderen
Een grote denkfout over hoogbegaafde kinderen is dat ze te allen tijde in de klas uitblinken. Ze zouden aan de lippen van de leerkracht hangen en gek zijn op alle opdrachten en huiswerk. Dit gaat misschien op voor sommige hoogbegaafde kinderen, maar het is geen typisch gedrag. In werkelijkheid zijn veel hoogbegaafde leerlingen juist het