ieb-eib.org
Wet betreffende de rechten van de patiënt - Europees Instituut voor Bio-ethiek