ieb-eib.org
Administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft - Institut Européen de Bioéthique